arrow_drop_up

Biogasinstallaties

Afvangen van schadelijke gassen op biogasinstallaties

In biogasinstallaties wordt er op een duurzame manier methaangas gevormd. Bij dit proces kunnen er helaas ook ongewenste en schadelijke gassen vrijkomen zoals bijvoorbeeld zwavelwaterstof (H2S) gas. Naast dat H2S gas ongewenst is voor de geur, tast het ook de componenten in de biogasinstallies aan. Ook andere gassen die als bijproduct gevormd worden kunnen om deze reden schadelijk zijn voor de installie. Wager biedt hiervoor een uitgebreid programma aan voor een goede beluchting van de installatie door middel van een uitgekiend onderhoudsprogramma middels haar odor control valves.